پایگاه اطلاع رسانی کشاورزان پرس با نگاهی نوآورانه و خلاقانه فعالیت خود را آغاز کرده است. رسانه خبری ترویجی و آموزشی کشاورزی، که بنا دارد در 100 الی 150دسته بندی تخصصی کشاورزی از طريق رسانه های اجتماعی و با تولید محتوا فناورانه و نوآورانه، اطلاعات این حوزه رو در اختیار فعالان صنعت کشاورزی قرار دهد. تنها و اولین رسانه مردمی صنعت کشاورزی ایران است که تمام اخبار خود را از طريق شهروند خبرنگارهای کشاورز تهیه می کند و با بستری که فراهم کرده می توانند فیلم ها، عکس ها، اخبار، رویدادها و تجربیات ارسالی هر منطقه در کشور را بارگذاری کنند و تقریبا گسترده ترین شبکه خبری کشور در حوزه کشاورزی دانش بنیان خواهد بود
اگرینیتو یک بستر مجازی B2B برای مبادله کالاهای مربوط به حوزه‌های محصولات باغی، محصولات زراعی، محصولات شیلات، محصولات دام و طیور، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و همچنین تجهیزات، خدمات و نیروی انسانی در این حوزه‌ها است که فروشنده و خریدار را به هم متصل می‌کند. با این محوریت که بر خلاف اکثر کسب و کارهای مشابه، تمرکز اگرینیتو بر ارائه تقاضاهای خرید است. برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین، مشاوره تخصصی (کلینیک کسب و کار)، ارائه خدمات بیمه‌ای، خط اعتباری و تسهیلات و نیز بازار تهاتر کشاورزی از دیگر سرویس‌های موجود برای ارائه به مشتریان است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
 پایگاه اطلاع رسانی کشاورزان پرس با نگاهی نوآورانه و خلاقانه فعالیت خود را آغاز کرده است. رسانه خبری ترویجی و آموزشی کشاورزی، که بنا دارد در 100 الی 150دسته بندی تخصصی کشاورزی از طريق رسانه های اجتماعی و با تولید محتوا فناورانه و نوآورانه، اطلاعات این حوزه رو در اختیار فعالان صنعت کشاورزی قرار دهد. تنها و اولین رسانه مردمی صنعت کشاورزی ایران است که تمام اخبار خود را از طريق شهروند خبرنگارهای کشاورز تهیه می کند و با بستری که فراهم کرده می توانند فیلم ها، عکس ها، اخبار، رویدادها و تجربیات ارسالی هر منطقه در کشور را بارگذاری کنند و تقریبا گسترده ترین شبکه خبری کشور در حوزه کشاورزی دانش بنیان خواهد بود
اگرینیتو یک بستر مجازی B2B برای مبادله کالاهای مربوط به حوزه‌های محصولات باغی، محصولات زراعی، محصولات شیلات، محصولات دام و طیور، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و همچنین تجهیزات، خدمات و نیروی انسانی در این حوزه‌ها است که فروشنده و خریدار را به هم متصل می‌کند. با این محوریت که بر خلاف اکثر کسب و کارهای مشابه، تمرکز اگرینیتو بر ارائه تقاضاهای خرید است. برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین، مشاوره تخصصی (کلینیک کسب و کار)، ارائه خدمات بیمه‌ای، خط اعتباری و تسهیلات و نیز بازار تهاتر کشاورزی از دیگر سرویس‌های موجود برای ارائه به مشتریان است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
 پایگاه اطلاع رسانی کشاورزان پرس با نگاهی نوآورانه و خلاقانه فعالیت خود را آغاز کرده است. رسانه خبری ترویجی و آموزشی کشاورزی، که بنا دارد در 100 الی 150دسته بندی تخصصی کشاورزی از طريق رسانه های اجتماعی و با تولید محتوا فناورانه و نوآورانه، اطلاعات این حوزه رو در اختیار فعالان صنعت کشاورزی قرار دهد. تنها و اولین رسانه مردمی صنعت کشاورزی ایران است که تمام اخبار خود را از طريق شهروند خبرنگارهای کشاورز تهیه می کند و با بستری که فراهم کرده می توانند فیلم ها، عکس ها، اخبار، رویدادها و تجربیات ارسالی هر منطقه در کشور را بارگذاری کنند و تقریبا گسترده ترین شبکه خبری کشور در حوزه کشاورزی دانش بنیان خواهد بود
اگرینیتو یک بستر مجازی B2B برای مبادله کالاهای مربوط به حوزه‌های محصولات باغی، محصولات زراعی، محصولات شیلات، محصولات دام و طیور، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و همچنین تجهیزات، خدمات و نیروی انسانی در این حوزه‌ها است که فروشنده و خریدار را به هم متصل می‌کند. با این محوریت که بر خلاف اکثر کسب و کارهای مشابه، تمرکز اگرینیتو بر ارائه تقاضاهای خرید است. برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین، مشاوره تخصصی (کلینیک کسب و کار)، ارائه خدمات بیمه‌ای، خط اعتباری و تسهیلات و نیز بازار تهاتر کشاورزی از دیگر سرویس‌های موجود برای ارائه به مشتریان است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com
اگرینیتو یک بستر مجازی B2B برای مبادله کالاهای مربوط به حوزه‌های محصولات باغی، محصولات زراعی، محصولات شیلات، محصولات دام و طیور، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و همچنین تجهیزات، خدمات و نیروی انسانی در این حوزه‌ها است که فروشنده و خریدار را به هم متصل می‌کند. با این محوریت که بر خلاف اکثر کسب و کارهای مشابه، تمرکز اگرینیتو بر ارائه تقاضاهای خرید است. برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین، مشاوره تخصصی (کلینیک کسب و کار)، ارائه خدمات بیمه‌ای، خط اعتباری و تسهیلات و نیز بازار تهاتر کشاورزی از دیگر سرویس‌های موجود برای ارائه به مشتریان است  پایگاه اطلاع رسانی کشاورزان پرس با نگاهی نوآورانه و خلاقانه فعالیت خود را آغاز کرده است. رسانه خبری ترویجی و آموزشی کشاورزی، که بنا دارد در 100 الی 150دسته بندی تخصصی کشاورزی از طريق رسانه های اجتماعی و با تولید محتوا فناورانه و نوآورانه، اطلاعات این حوزه رو در اختیار فعالان صنعت کشاورزی قرار دهد. تنها و اولین رسانه مردمی صنعت کشاورزی ایران است که تمام اخبار خود را از طريق شهروند خبرنگارهای کشاورز تهیه می کند و با بستری که فراهم کرده می توانند فیلم ها، عکس ها، اخبار، رویدادها و تجربیات ارسالی هر منطقه در کشور را بارگذاری کنند و تقریبا گسترده ترین شبکه خبری کشور در حوزه کشاورزی دانش بنیان خواهد بود
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com